Mitä on sekajäte?

Sekajätteeksi, eli yhdyskuntajätteeksi, kutsutaan sekalaista loppujätettä, josta on erotettu kaikki uusioraaka-aineeksi kelpaava jäte sekä vaarallinen jäte. Sekajätettä ovat esimerkiksi likaantuneet muovituotteet ja kartongit, siivousjätteet ja käytetyt hygieniatuotteet. Sekajäte poltetaan jätteenkäsittelylaitoksessa, josta siitä saadaan lämpönä ja sähkönä hyödynnettävää energiaa.

Suomessa kierrätysaste on noin 40 prosenttia, mikä tarkoittaa, että sekajätteen mukana hukataan vuosittain iso määrä kierrätyskelpoisia materiaaleja. Sekajäte on kotitalouksille myös kallein kerättävä jäte. Siksi kannattaakin pyrkiä siihen, että kodin jätteistä mahdollisimman vähän päätyisi sekajätteeseen.

Sekajätteen keräys ja käsittely

Loimi-Hämeen Jätehuolto vastaanottaa kotitalouksissa syntyvät sekajätteet ja huolehtii niiden hyödyntämisestä. Jätteenkuljetuksesta vastaavat kuitenkin yksityiset yritykset. Rakennuksen omistaja tai vuokralainen tilaa itse jäteastian ja sen tyhjennyksen miltä tahansa kuljetusyritykseltä. Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan rakennusten tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon (Jätelaki 646/2011). Järjestämme paikkaavaa yhdyskuntajätteen keräystä vain niillä kiinteistöillä, joille jätelautakunta on sen osoittanut.

Katso alta toimialueemme jätteenkuljetusyritysten yhteystiedot.

Jäteastia ja tyhjennysvälit

Jäteastian täytyy olla jätteille riittävän iso, koneelliseen tyhjennykseen soveltuva, pyörällinen ja tartuntakahvallinen. Jäteauton pitää päästä ajamaan vähintään 10 metrin päähän astiasta. Astioita myyvät rauta- ja sekatavarakaupat ja jätteenkuljetusyritykset.

Jäteastian käyttäjä vastaa astian ympäristön hiekoittamisesta ja lumen auraamisesta. Astian tyhjentäjä korvaa tyhjentäessä rikkoutuneen astian. 

Sekajäteastioiden tyhjennysvälit

kesä (vko 18-40)talvi (vko 41-17)
Sekajäte4 viikkoa4 viikkoa
Sekajäte taajamassa2 viikkoa4 viikkoa
Sekajäte taajamassa, kun asukkaita on yksi4 viikkoa*8 viikkoa*
Sekajäte haja-asutusalueella, kun asukkaita on yksi8 viikkoa*8 viikkoa*
Sekajäte, jos biojäte kerätään erikseen tai kompostoidaan12 viikkoa**12 viikkoa**
Tyhjennysvälit perustuvat alueellisiin jätehuoltomääräyksiin.

Kesäajan tyhjennykset tapahtuvat touko-syyskuun välisenä aikana, alkaen viikosta 18. 

*= Kiinteistön haltija voi sopia asiasta suoraan jätteenkuljettajan kanssa, mutta siitä tulee myös ilmoittaa Forssan kaupungin jätelautakunnalle.
**= Haetaan jätelautakunnalta. Tästä linkistä pääset tyhjennysvälin pidennyshakemukseen.

Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella jätteiden keräämistä ja lajittelua ohjataan alueellisen jätelautakunnan laatimissa jätehuoltomääräyksissä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen Jätehuoltomääräykset.

Vastuu jätemaksun maksuvelvollisuudesta

Kaikkien kiinteistöjen tulee liittyä jätehuoltojärjestelmään. Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n (LHJ) alueen kunnissa on käytössä kiinteistön haltijan eli omistajan tai vuokralaisen järjestämä jätehuolto, mikä tarkoittaa, että henkilö tekee itse sopimuksen sekajäteastian tyhjentämisestä haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sekajätteen kuljetuspalvelu ei siis tule suoraan Loimi-Hämeen Jätehuollolta. Jätelain 28 §:n mukaan vastuu jätehuollon järjestämisestä on viimekädessä kiinteistön omistajalla, jos vuokralainen ei huolehdi jätehuollon järjestämisestä ja saman lain 80 § mukaan kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan hänelle lähetetyn jätemaksun. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat lähtökohtaisesti sopia jätteenkuljetuksen hoitamisesta ja maksuista keskenään, mutta epäselvissä tilanteissa maksut tulevat kiinteistön omistajan maksettaviksi.  

Valitettaessa jätemaksuun liittyvästä päätöksestä, tulee lasku silti maksaa, vaikka muutosta on haettu (Jätelaki 139 §). Jos muistutus johtaa maksun muuttamiseen, palautetaan liikaa maksettu summa maksajalle. 

Sivua päivitetty 4.10.2023 kello 11:02

Takaisin ylös