Punnituspalvelu ja siirtoasiakirja

Punnituspalvelu ja siirtoasiakirja

Loimi-Hämeen Jätehuollon jätteiden vastaanottopisteessä on käytössä mScales-punnituspalvelu painoperusteisille kuormille. Kuljettajan on mahdollista punnita kuorma myös itsenäisesti mobiilipunnituksella. Mobiilipunnitusta varten tarvitset koodin, jonka saat jäteasemanhoitajalta. Punnituskuitit tulevat suoraan sähköisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Palveluaikoina jäteasemanhoitaja voi punnita kuorman ilman mobiilipunnitusta.

Jätelain mukaan tietyistä jätteistä on laadittava sähköinen siirtoasiakirja. Sähköinen siirtoasiakirja vaaditaan seuraavista jätteistä:

 • vaarallinen jäte, kts. jäteasetuksen liitteenä 4 oleva jäteluettelo
 • sako- ja umpikaivoliete
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
 • pilaantunut maa-aines
 • rakennus- ja purkujäte, ei kuitenkaan pilaantumaton maa-aine
  • Sekalainen rakennus- ja purkujäte
 • Purkukivet, eli betonit ja tiilet
 • Purkupuu, ei kuitenkaan pelkät puupakkaukset

Siirtoasiakirja voidaan laatia yhä paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole mahdollisuutta. Sähköisen siirtoasiakirjan tietojen on oltava koneluettavassa muodossa. Siirtoasiakirjan on oltava luettavissa jätteen siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavissa kaikille siirtoon osallistuville. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirjan tiedot kolmen vuoden ajan siirron päättymisestä.

Loimi-Hämeen jätehuolto ei jatkossakaan vaadi jätteen tuojilta sähköistä siirtoasiakirjaa. Hyväksymme myös kaikkien toimittajien sähköiset siirtoasiakirjat, kunhan saamme varmasti myös oman kappaleen siirtoasiakirjasta. Jätteen haltija/kuljettaja on kuitenkin itse velvollinen siirtämään Ympäristöministeriön rajapintaan vaadittavat siirtoasiakirjojen tiedot. Loimi-Hämeen Jätehuolto ei siirrä ympäristöministeriön rajapintaan paperisten siirtoasiakirjojen tietoja. Lain mukaan jätteen haltija on vastuussa tietojen toimittamisesta. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, on jätteen kuljettaja velvollinen huolehtimaan tietojen toimittamisesta.

Tulostettava LHJ:n siirtoasiakirjapohja (PDF)

Siirtoasiakirjojen tiedot tulee toimittaa Ympäristöministeriön ylläpitämään siirtoasiakirjarekisteriin: https://wwwp5.ymparisto.fi/siirto/ui/

Missä tilanteissa siirtoasiakirja voidaan tehdä paperisena?

 • Sähköinen siirtoasiakirja on pääsääntö, paperinen poikkeus
 • Paperisena vain, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole mahdollisuuksia
 • Sähköisen siirtoasiakirjajärjestelmän tekninen vika
 • Pienimuotoinen toiminta, jossa syntyy pois kuljetettavaa jätettä vain harvoin, esimerkiksi muutamia kertoja vuodessa ja sähköisen siirtoasiakirjan hankkimisesta aiheutuisi kuljetusmääriin nähden kohtuuttomia kustannuksia
 • Paperisistakin siirtoasiakirjoista tiedot tulee toimittaa rekisteriin (jätteen haltijan vastuulla)

Sivua päivitetty 14.11.2023 kello 09:55

Takaisin ylös