Jätehuollon työnjako

Jätehuollon työnjako

Asumisen ja julkishallinnon jätehuolto on lainsäädännön mukaan kunnan vastuulle kuuluva tehtävä. Loimi-Hämeen Jätehuollon omistajakunnat ovat osakassopimuksessa antaneet palvelutehtävän hoitamisen omistamansa yhtiön tehtäväksi. Palvelutehtäviä ovat jätteen hyödyntäminen ja käsittely, kunnan järjestämän jätteen kuljetuksen hoitaminen, hyötyjätehuolto, vaarallisten jätteiden jätehuolto, neuvonta ja tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen. Loimi-Hämeen Jätehuollolle delegoidun palvelutehtävän lisäksi kunnan tehtäviin kuuluvat jätehuollon viranomaistehtävät sekä jätehuollon valvonta.

Viranomaistehtävät on siirretty omistajakuntien yhteiselle jätelautakunnalle. Lautakunnan isäntäkuntana toimii Forssa ja jokaisella omistajakunnalla on yksi jäsen lautakunnassa. Lautakunta päättää jätelaissa kunnalle määrätyistä asioista, kuten jätehuoltomääräyksistä, jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta, käsittelystä sekä jätetaksasta.

Jätehuollon valvonnasta vastaavat kunnan omat ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueelliset ELY-keskukset.

Jätehuollon työnjako, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Sivua päivitetty 23.12.2022 kello 09:41

Takaisin ylös