Mitä on sekajäte?

Sekajätteeksi, eli yhdyskuntajätteeksi, kutsutaan sekalaista loppujätettä, josta on erotettu kaikki uusioraaka-aineeksi kelpaava jäte sekä vaarallinen jäte. Sekajätettä ovat esimerkiksi likaantuneet muovituotteet ja kartongit, siivousjätteet ja käytetyt hygieniatuotteet. Sekajäte poltetaan ekovoimalassa, josta siitä saadaan lämpönä ja sähkönä hyödynnettävää energiaa.

Suomessa kierrätysaste on yli 40 prosenttia, mikä tarkoittaa, että sekajätteen mukana hukataan vuosittain iso määrä kierrätyskelpoisia materiaaleja. Sekajäte on kotitalouksille myös kallein kerättävä jäte. Siksi kannattaakin pyrkiä siihen, että kodin jätteistä mahdollisimman vähän päätyisi sekajätteeseen.

Sekajätteen keräys ja käsittely

Loimi-Hämeen Jätehuolto vastaanottaa kotitalouksissa syntyvät sekajätteet. Jätteenkuljetuksesta vastaavat kuitenkin yksityiset yritykset. Taloyhtiö tai isännöitsijä tilaa itse jäteastian ja sen tyhjennyksen yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan rakennusten tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon (Jätelaki 646/2011). Järjestämme paikkaavaa yhdyskuntajätteen keräystä vain niillä kiinteistöillä, joille jätelautakunta on sen osoittanut.

Katso alta toimialueemme jätteenkuljetusyritysten yhteystiedot.

Sivua päivitetty 26.9.2023 kello 11:10

Takaisin ylös