Jätteen vastaanotto, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Jätteen vastaanottaminen

Yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikkojen osoittaminen

Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. Loimi-Hämeen Jätehuolto vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet.

Kunnan vastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyneet jätteet, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet.

Sivua päivitetty 23.12.2022 kello 11:03

Jätteen vastaanotto, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Jätehaku

Jätehakuun on kerätty erilaisia arjen esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

Takaisin ylös