Yhteinen jäteastia, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Yhteinen jäteastia

Naapurusten yhteinen jäteastia eli kimppa

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat hankkia jäteastioita yhteiskäyttöön. Yhteisastian käyttö on helppo ja edullinen tapa järjestää jätehuolto. Samaa jäteastiaa voivat käyttää sekä vakituiset että vapaa-ajan asuinkiinteistöt. Yhteiselle jäteastialle nimetään vastuuhenkilö, ja lasku voidaan jakaa suoraan käyttäjien keskenään sopimalla tavalla. Jako kustannuksista tulee ilmoittaa Loimi-Hämeen Jätehuollolle.

Yhteisen jäteastian saa kauttamme seuraavien jätelajien keräyksiin:  

 • Biojäte
 • Kartonki
 • Metalli
 • Muovipakkaukset
 • Lasipakkaukset

Ketkä voivat käyttää kimppa-astiaa?

Lähekkäin olevat kiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella hankkia yhteisen jäteastian. Samaan yhteenliittymään voi kuulua sekä vakituisia että vapaa-ajan kiinteistöjä.

Jätehuoltomääräysten mukaiset etäisyydet jäteastiasta

 • Taajamassa sijaitsevat samaa sekajäte- tai pakkausjäteastiaa käyttävät kiinteistöt voivat sijaita enintään yhden kilometrin päässä toisistansa tietä pitkin mitattuna
 • Haja-asutusalueella samaa sekajäte- tai pakkausjäteastiaa käyttävät kiinteistöt voivat sijaita enintään viiden kilometrin päässä toisistaan tietä pitkin mitattuna
 • Forssassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Sastamalassa (yli 10 000 asukkaan keskustaajama) samaa biojäteastiaa käyttävät kiinteistöt saavat sijaita enintään 200 metrin etäisyydellä biojäteastiasta
 • Muissa taajamissa etäisyys biojäteastian välillä voi olla enintään yksi kilometri tietä pitkin mitattuna
 • Samaa jäteastiaa käyttävien taloyhtiöiden tulee sijaita rajanaapureina

Etäisyydet perustuvat alueellisen jätelautakunnan määrittämiin jätehuoltomääräyksiin.

Sekajätekimpan osalta tulee huomioida, että kullakin sekajätteen yhteisastiaa käyttävällä vakituisella asunnolla on oltava käytössään sekajätteen astiatilavuutta 75 litraa neljää viikkoa kohden ja vapaa-ajanasunnolla 30 litraa neljää viikkoa kohden. Muiden jätelajien kohdalla käyttäjät voivat itse valita haluamansa astiakoon tarjolla olevista vaihtoehdoista. Mikäli et ole varma sopivasta astiakoosta, voit tiedustella neuvoa asiakaspalvelustamme.

Näin bio- tai pakkausjätteiden kimppa-astia otetaan käyttöön

 1. Sopikaa naapureiden kesken käytännön järjestelyistä / käytön periaatteista
 2. Nimetkää yhteisen jäteastian vastuuhenkilö
 3. Vastuuhenkilö tekee kirjallisen ilmoituksen kimppa-astian käyttöönotosta Loimi-Hämeen Jätehuollolle asiakaspalveluun sähköisen asioinnin kautta.

  Kirjallisesta ilmoituksesta tulee ilmetä:
  • Jäteastian /-astioiden lukumäärä, sijainti ja koko sekä kerättävä(t) jätelaji(t)
  • Jäteastian/-astioiden toivottu tyhjennysväli ja tyhjennyskausi
  • Kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden nimet, osoitteet ja laskutusosoitteet sekä sopimanne laskutuksen jako (esim. toiselle 70 % ja toiselle 30 %)

Vastuuhenkilön ja jäsenten tehtävät

Vastuuhenkilön tehtävänä on:

 • Ilmoittaa yhteisen jäteastian jäsenistä
 • Ottaa yhteyttä toiveista jäteastia- ja tyhjennysvälimuutoksiin liittyen
 • Ilmoittaa laskutuksen jaon muutoksista

Kaikki kimppa-astian käyttäjät:

 • Sitoutuvat käyttämään yhteistä jäteastiaa sovittujen periaatteiden mukaisesti
 • Pitävät omat yhteystietonsa ajan tasalla (sekä yhteisen jäteastian vastuuhenkilölle että asiakaspalveluumme)
 • Irtisanovat jäsenyytensä yhteisen jäteastian vastuuhenkilölle ja asiakaspalveluumme, mikäli he luopuvat yhteisen jäteastian käytöstä

Maksut

Jäteastian tyhjennysmaksu määräytyy jäteastian koon, jätelajin ja tyhjennysvälin mukaan. Yhteisen jäteastian käyttäjät sopivat keskenään siitä, miten maksu jaetaan jäsenten kesken. Loimi-Hämeen Jätehuolto laskuttaa käyttäjiä suoraan meille ilmoitetun jaon mukaisesti. Tyhjennysmaksuosuutensa lisäksi jokainen kimpan jäsen maksaa myös jätehuollon perusmaksun. Perusmaksu on asuntokohtainen.

Eri jätelajien tyhjennyshinnat on eritelty hinnat-sivulla: https://lhj.fi/hinnat/

Sivua päivitetty 21.12.2022 kello 09:00

Takaisin ylös