Jätemaksun kohtuullistaminen

Jätemaksujen kohtuullistaminen

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81§ mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Alhainen varustelutaso (esim. sähköjen puuttumien) ei ole riittävä peruste jätemaksun kohtuullistamiseksi.

Todistettavasti asuinkelvottoman kiinteistön jätemaksu (perusmaksu/jäteastian tyhjentämismaksu) voidaan poistaa hakemuksesta kokonaan. Hakemuksen liitteenä tulee olla todisteet asuinkelvottomuudesta, esimerkiksi valokuvia rakennevaurioista. Jätemaksun kohtuullistamista voi hakea sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.jateltk.fi/lomakkeet

Jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Vakituisen asunnon jäteastian tyhjennykselle voi hakea määräaikaista keskeytystä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)
  • Väliaikainen muutto tai pitkä lomamatka

Jos vakituisen asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys on korkeintaan 3 kk yhden kalenterivuoden aikana, voi keskeytyksestä sopia jätteenkuljettajan kanssa. Tällöin ei tarvitse tehdä hakemusta jätehuoltoviranomaiselle.

Vapaa-ajan asunnon jäteastian tyhjennykselle voi hakea määräaikaista keskeytystä seuraavissa tilanteissa:

  • Kiinteistön omistajan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen)
  • Kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)

Sähköiset hakemuslomakkeet löytyvät jätelautakunnan sivuilta osoitteesta: https://www.jateltk.fi/lomakkeet/

Lomakkeet voi myös tulostaa itse, tai pyytää tulostetta Loimi-Hämeen Jätehuollon asiakaspalvelusta ja lähettää postitse tai skannattuna osoitteeseen:

Forssan kaupunki
Jätelautakunta
PL 62
30101 FORSSA
jatelautakunta@forssa.fi


Jätelautakunnan yhteystiedot:
jatelautakunta@forssa.fi
www.jateltk.fi
puh. 03 4141 5336
puh. 03 4141 5329

Sivua päivitetty 26.1.2023 kello 08:55

Takaisin ylös