Jätteiden vastaanottopaikat

Kiinteistöittäisessä jätteenkeräyksessä kerättyjen yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikkojen osoittaminen

Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. Loimi-Hämeen Jätehuolto vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet.

Kunnan vastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyneet jätteet, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet.

Sivua päivitetty 19.10.2022 kello 10:31

Takaisin ylös