Jätteenkäsittely

Jätteenkäsittely ja kiertotalous

Loimi-Hämeen Jätehuolto kierrättää materiaalina tai hyödyntää energiana lähes kaiken vastaanottamansa jätteen.

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti materiaalit palautetaan takaisin käyttöön sellaisenaan, kunnostettuna tai teollisuuden raaka-aineina. LHJ konsernin yritykset ovat toimineet kiertotalouden edelläkävijöinä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Yhdyskuntajätteiden lisäksi konserni on jalostanut uusiokäyttöön materiaaleja muun muassa käytöstä poistuneista televisioista, kylmälaitteista, arkistoista ja jopa jätevoimalaitosten kuonista. Niistä materiaaleista, joita ei voida kierrättää, valmistetaan kierrätyspolttoainetta tai hyödynnetään jätevoimalaitoksissa.

Loimi-Hämeen Jätehuollon omat käsittelytoiminnot on keskitetty Forssaan Kiimassuon ja Säkylään Hallavaaran jätekeskuksiin. Lisäksi LHJ Group konsernin käytössä on siirrettävä laitos jätevoimalaitoskuonien käsittelyyn. Näiden lisäksi yhtiö hankkii markkinoilta useita käsittely- ja kierrätyspalveluita. Yhtiön tavoitteena on käsittelytoiminnoissaan edistää jätteen hyötykäyttöä ja minimoida sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ympäristöasioiden kehittämistä johdetaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla.

Jätehierarkia huomioon

Lainsäädäntöön on kirjattu jätehuollolle etusijajärjestys, joka ohjaa Loimi-Hämeen Jätehuollon palvelu- ja käsittelytoimintoja:

  1. Jätteen synnyn ehkäisy
  2. Uudelleenkäyttö sellaisenaan samassa tai eri käyttötarkoituksessa
  3. Kierrätys materiaalina
  4. Jätteen hyödyntäminen energiana
  5. Loppusijoitus

Loimi-Hämeen Jätehuollon jätehuoltojärjestelmä perustuu syntypaikkalajitteluun ja parhaan käytettävissä olevan kierrätys- ja käsittelytekniikan hyödyntämiseen. Jätteen synnyn ehkäisy huomioidaan tiedotuksessa, neuvonnassa ja ympäristökasvatuksessa. Uudelleenkäytön osalta yhtiö tekee yhteistyötä muun muassa kierrätyskeskustoimijoiden ja erilaisten projektien kanssa. Yhdyskuntajätehuollossa noudatetaan alla näkyvää jätehuoltojärjestelmää.

Toimialueelta kerätty kotitalouksien sekalainen yhdyskuntajäte toimitetaan Vaasan Westenergy Oy:n ja Salon Lounavoiman ekovoimalaitoksiin, joissa jätteestä tuotetaan lämpöä ja sähköä. Loimi-Hämeen Jätehuolto toimii osaomistajana Westenergy Oy:n ekovoimalassa.

Materiaalikierrätys

LHJ Group ohjaa tyypillisimmät materiaalina hyödynnettävät jätteet hyötykäyttöön seuraavasti:

Biojäte

Loimi-Hämeen Jätehuolto kerää kotitalouksilta sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnalta biojätettä ja toimittaa sen biokaasulaitokselle. Forssassa toimiva Envor Group mädättää biojätteen laitoksessaan. 

Mädätyksessä biojätteestä syntyy biokaasua, jota käytetään sähköntuotannossa. Biokaasulaitoksella syntyy kaasun lisäksi mädätettä, jota voidaan käyttää sellaisenaan maanparannusaineena tai siitä voidaan jalostaa puutarhamultaa.

Keräyslasi

Lasia voidaan kierrättää ikuisesti ilman laadun tai puhtauden heikkenemistä.

Lasia kerätään Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella sekä Loimi-Hämeen Jätehuollon kierrätyspisteissä että pakkausalan tuottajayhteisön Rinki Oy:n ekopisteissä. Pakkauslasi hyödynnetään uusien lasituotteiden valmistuksessa. Jäteasemille voi toimittaa erikseen ikkunalasia, joka hyödynnetään Suomessa Uusioaines Oy:n laitoksella. Uusioaines valmistaa lasista muun muassa vaahtolasia, jota voidaan käyttää eriste – tai kevennemateriaalina rakentamisessa.

Keräysmetalli

Metallia kerätään Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella sekä Loimi-Hämeen Jätehuollon kierrätyspisteissä että pakkausalan tuottajayhteisön Rinki Oy:n ekopisteissä. Suuria metalliesineitä otetaan vastaan jäteasemilla. Keräysmetallilajikkeita tulee LHJ Group-konsernin käsittelyyn myös yrityksille myytävien kierrätyspalvelujen kautta.

LHJ Groupin tytäryritys Suomen Materiaalikierrätys käsittelee metallia jätekeskuksen laitoksissa ja sitä toimitetaan eteenpäin uusioraaka-aineeksi. Käsittelyssä eri metallit, kuten alumiini, rauta ja kupari, erotetaan toisistaan. 

Kun metallia valmistetaan kierrätysraaka-aineesta, säästyy energiaa metallista riippuen peräti 60-95 %.

Keräyspaperi

Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella kerätty paperi toimitetaan Encore Ympäristöpalvelut Oy:lle, joka toimittaa materiaalin teollisuuden raaka-aineeksi.

Keräyspaperista valmistetaan mm. sanomalehteä, vessa – ja talouspaperia sekä kirjekuoria.

Keräyskartonki ja pahvi

Keräyskartonkia kerätään Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella pakkausalan tuottajayhteisön Rinki Oy:n ekopisteissä ja Loimi-Hämeen Jätehuollon jäteasemilla. Materiaali toimitetaan kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi.

Keräyskartongista valmistetaan erilaisia kartonkituotteita, esimerkiksi kartonkihylsyjä, joita käytetään vessapaperirullissa.

Muovipakkaukset

Muovipakkauksia kerätään Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella pakkausalan tuottajayhteisön Rinki Oy:n ekopisteissä ja Loimi-Hämeen Jätehuollon jäteasemilla. Materiaali toimitetaan Fortumin muovijalostamolle.

Muovipakkauksista valmistetaan erilaisia muovituotteita, kuten muovikasseja, ämpäreitä, tiskiharjoja ja kukkaruukkuja.

Sivua päivitetty 21.12.2022 kello 13:02

Takaisin ylös