Jätelakiuudistus, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Jätelakiuudistus

Jätelakiuudistuksen aikataulu

  • 1.7.2022: Biojätteiden erilliskeräysvelvollisuus vähintään 5 asunnon kiinteistöillä
  • 2023 kevät: Pakkausjäteastioiden (lasi, metalli, kartonki, muovi) toimittaminen vähintään 5 asunnon kiinteistöille
  • 1.7.2023: Pakkausjätteiden keräys ja kuljetus alkaa Loimi-Hämeen Jätehuollon järjestämänä. Velvollisuus liittyä pakkausjätteiden erilliskeräykseen koskee vähintään 5 asunnon kiinteistöjä.
  • 1.9.2023: Biojätteiden keräys ja kuljetus alkaa Loimi-Hämeen Jätehuollon järjestämänä myös Eurassa, Huittisisssa, Loimaalla, Sastamalassa ja Säkylässä.
  • 19.7.2024 alkaen: Biojätteiden keräysvelvollisuus laajenee kaikkiin vakituisiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa

Lisätietoja: asiakaspalvelu@lhj.fi ja puh. 03 424 2622

Lataa taloyhtiöiden asukkaiden infokirje jätelain uudistuksesta:

Tilaa Isännöitsijöiden uutiskirjehttps://uutiskirje.lhj.fi/

Jätelakiuudistus, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Muutoksia Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueen asuinkiinteistöjen jätehuoltoon

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Uudistuksen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätystä merkittävästi, jotta mm. EU:n asettamat kierrätystavoitteet olisivat paremmin saavutettavissa.

Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja suoraan kiinteistöille: erilliskeräys tulee järjestää biojätteen osalta 1.7.2022 kaikissa kiinteistöissä, joilla on viisi (5) asuinhuoneistoa tai enemmän ja pakkausjätteiden osalta 1.7.2023. Biojätteen kerääminen laajenee 19.7.2024 alkaen kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan keskustaajamissa. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla, josta on ilmoitettava alueen jätelautakunnalle.

Uudistuksen myötä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy kilpailuttaa jatkossa omistajakuntiensa puolesta biojätteiden ja pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metallin) kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitaa kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Sivua päivitetty 9.5.2023 kello 08:22

Takaisin ylös