Jätelakiuudistus, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Jätelakiuudistus

Jätelakiuudistuksen aikataulu

  • 1.7.2022: Biojätteiden erilliskeräysvelvollisuus vähintään 5 asunnon kiinteistöillä
  • 2023 kevät: Pakkausjäteastioiden tuominen vähintään 5 asunnon kiinteistöille
  • 1.7.2023: Pakkausjätteiden keräys ja kuljetus alkaa Loimi-Hämeen Jätehuollon järjestämänä
  • 1.9.2023: Biojätteiden keräys ja kuljetus alkaa Loimi-Hämeen Jätehuollon järjestämänä
  • 19.7.2024 alkaen biojätteen kompostointi ja erilliskeräys yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille

Lisätietoja voit kysyä asiakaspalvelustamme.

Muutoksia Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueen asuinkiinteistöjen jätehuoltoon

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Uudistuksen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätystä merkittävästi, jotta mm. EU:n asettamat kierrätystavoitteet olisivat paremmin saavutettavissa.

Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja suoraan kiinteistöille: erilliskeräys tulee järjestää biojätteen osalta 1.7.2022 kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on viisi (5) asuinhuoneistoa tai enemmän ja pakkausjätteiden osalta 1.7.2023. Biojätteen kerääminen laajenee 19.7.2024 alkaen kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan keskustaajamissa. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla, josta on ilmoitettava alueen jätelautakunnalle.

Uudistuksen myötä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy kilpailuttaa jatkossa omistajakuntiensa puolesta biojätteiden ja pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metallin) kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitaa kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Sivua päivitetty 26.1.2023 kello 15:15

Takaisin ylös