Konserni

LHJ Group konserni

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteyteen on kasvanut kuuden yrityksen muodostama LHJ Group konserni, jonka yritykset tarjoavat palveluita kotitalouksille, yrityksille ja julkishallinnon yksiköille. Konserni toimii valtakunnallisesti ja osin myös kansainvälisesti pohjoismaissa ja baltian alueella. 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on emoyhtiö

Loimi-Hämeen Jätehuolto on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa jätelainsäädännössä kunnille määrätyt palvelutehtävät omistajakuntiensa alueella. Yrityksellä on käsittelykeskukset Forssassa ja Säkylässä. Palveluita tuotetaan kaikissa omistajakunnissa.

Suomen Erityisjäte Oy

Yritys on haastellisten materiaalien käsittelyn edelläkävijä Suomessa. Pilaantuneiden maiden ja kiinteiden vaarallisten jätteiden lisäksi yritys on keskittynyt kehittämään jätevoimalaitoskuonien käsittelytoimintaa Suomessa ja Suomen lähialueilla. Yrityksen toinen omistaja on Kuusakoski Oy. 

Suomen Tietoturva Oy

Yritys huolehtii yritysten ja julkishallinnon tietoturvamateriaalien käsittelystä. Yritys on 51 prosenttisesti Loimi-Hämeen Jätehuollon omistama tytäryritys. Urbaser Oy omistaa 49 prosenttia yhtiöstä.

Suomen Materiaalikierrätys Oy

Yritys tarjoaa kierrätysratkaisut kaikille sähkö- ja elektroniikkalaitteille (pl. kylmälaitteet) sekä metalliromun kierrätykselle ja uusioraaka-aineiden lajittelulle. Yritys tarjoaa myös jätehuollon kokonaispalveluja yrityksille. Yritys on 100 prosenttisesti Loimi-Hämeen Jätehuollon omistama tytäryritys.

Cool Finland Oy

Kylmälaitteiden kierrätykseen keskittyneen yrityksen omistavat puoliksi Loimi-Hämeen Jätehuolto ja luxemburgilainen OSL SA. Yhtiön taustalla on vahvaa alan teknologiaosaamista. Cool Finland on yhteisyritys ja toimii kiinteässä yhteistyössä LHJ Group konsernin kanssa.

Tarasten Kiertotalousalue

Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitseva Tarasten Kiertotalousalue on 155 hehtaarin kokonaisuus, jossa valtteina ovat logistinen sijainti ja koko. Suomen Erityisjäte Oy omistaa Tarasten Kiertotalousalueesta 60 prosenttia.

LHJ Group talous

LHJ Group konserni muodostuu emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä ja neljästä tytäryrityksestä. Näiden lisäksi LHJ:n yhteydessä toimii yhteisyritys Cool Finland Oy, josta LHJ omistaa 50 prosenttia. Tytäryritykset toimivat markkinaehtoisesti ja kehittävät kannattavaa kierrätysliiketoimintaa. Onnistunut toiminta ja positiivinen taloudellinen tulos hyödyttävät omistajia osingonjaon ja tehokkaan resurssien käytön kautta. Vuonna 2021 LHJ Group kokonaisuuden mukaan lukien Cool Finland Oy liikevaihto oli 34,7 M€. Henkilöstön määrä oli 124.

Sivua päivitetty 1.2.2023 kello 11:25

Takaisin ylös