Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueen jätehuoltomääräykset uudistuvat

1.1.2023 LÄHTIEN SEKAJÄTTEELLE MAHDOLLISTA SAADA JOPA 12 VIIKON TYHJENNYSVÄLI

Forssan kaupungin jätelautakunta päätti 23. marraskuuta pidetyssä kokouksessa uusista jätehuoltomääräyksistä, jotka astuvat voimaan 1.1.2023. Uusien jätehuoltomääräysten keskeisimmät muutokset koskevat jäteastioiden tyhjennysvälejä sekä kompostointia.

– Sekalaiselle yhdyskuntajätteelle on jatkossa mahdollista saada jopa 12 viikon tyhjennysväli ympärivuotisesti aiemman kahdeksan viikon sijaan. Tämä edellyttää, että biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään, jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti kertoo.

Uusien määräyksien ansiosta myös yksin omakotitalossa asuvat voivat saada pidemmän tyhjennysvälin ilmoittamalla asiasta jätelautakunnalle ja omalle jätteenkuljettajalle. Tyhjennysväli voi olla taajamassa kesäaikana neljä viikkoa, talviaikana kahdeksan viikkoa sekä haja-asutusalueella ympärivuotisesti kahdeksan viikkoa. Erillistä hakemusta tähän ei vaadita.  

– Yhden henkilön kotitalouksien on mahdollista saada sekajätteelle pidempi tyhjennysväli, vaikka biojätteitä ei lajiteltaisi. Mikäli tällainen talous kuitenkin sijaitsee LHJ:n jätteenkuljetusalueella, eli Forssan, Jokioisten ja Tammelan taajamien muodostamalla yli 10 000 asukkaan alueella tai Sastamalan taajamassa, biojäte tulee kompostoida tai erilliskerätä heinäkuusta 2024 alkaen.

Vuonna 2021 hyväksytyn jätelain myötä uusissa jätehuoltomääräyksissä on määritelty pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit nyt myös pakkausjätteille.

– Kartonki- ja muovipakkausten tyhjennysväli voi olla kesällä enintään kahdeksan viikkoa ja talvella 12 viikkoa. Metalli- ja lasipakkausten pisin mahdollinen tyhjennysväli puolestaan voi olla 16 viikkoa ympäri vuoden.

Biojätteen keräysvelvoite laajenee ja tyhjennysvälit pitenevät

Uudet jätehuoltomääräykset mahdollistavat pidemmät tyhjennysvälit myös biojätteelle, jonka erilliskeräysvelvoite laajenee kesällä 2024 koskemaan kaikkia yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevia asuinkiinteistöjä.

– Vuoden alusta lähtien tavallisten biojäteastian tyhjennysväli voi olla kesällä pisimmillään kaksi viikkoa ja talvella neljä viikkoa. Tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli voi puolestaan olla neljä viikkoa ympäri vuoden, Alapirtti kertoo.

Loimi-Hämeen Jätehuollon alueella biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajeneminen koskee kaikkia kiinteistöjä pois lukien vapaa-ajanasunnot, jotka sijaitsevat Forssasta ja Sastamalasta lähtevistä taajamissa.

– Esimerkiksi Forssasta lähtevä taajama-alue jatkuu katkeamattomana Tammelan ja Jokioisten puolelle. LHJ:n kuljetusalue perustuu biojätteen keräysvelvoitealueeseen, YKR:n taajamarajoihin sekä vapaaehtoiseen keräysalueeseen, joka tarkentuu karttamäärittelyyn joulukuun aikana, Loimi-Hämeen Jätehuollon logistiikka- ja viestintäpäällikkö Mirva Naatula sanoo.

Biojätteen keräysvelvoitealueella sijaitsevien kiinteistöjen on siis 19.7.2024 lähtien liityttävä biojätteen erilliskeräykseen joko yksin tai yhdessä naapurien kanssa. Biojäteastiaa ei tarvitse hankkia, sillä käsittelymaksu sisältää astiapalvelun. Tämä tarkoittaa, että LHJ toimittaa kiinteistölle käsin siirrettävän biojäteastian maksutta.

– Toinen vaihtoehto on kompostoida kodin eloperäiset biojätteet. Kannattaa kuitenkin muistaa, että uuden jätelain myötä elintarvikejätteille tarkoitettu kompostori vaatii vuoden 2023 alusta lähtien aina asuinkunnasta tai asumismuodosta riippumatta kompostointi-ilmoituksen viranomaiselle, eli jätelautakunnalle, Alapirtti kertoo.

– Ilmoituksen voi jättää jo nyt LHJ:n kotisivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta. Ilmoitusvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä yksittäisen huoneiston kompostointia tarvitse ilmoittaa, jos kiinteistöllä on muutoin järjestetty biojätteen erilliskeräys, Naatula täydentää.

Lisätietoa:

Jätelautakunta:

jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti
puh. 03 4141 5336, salla.alapirtti@forssa.fi

Loimi-Hämeen Jätehuolto:
logistiikka- ja viestintäpäällikkö Mirva Naatula
p. 0440 242 639, mirva.naatula@lhj.fi

Takaisin ylös