HAMK:n opiskelijat selvittivät poistotekstiilien keräyksen haasteita

Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella poistotekstiilin keräykseen tuotiin vuonna 2022 yli 91 266 kiloa erilaisia tekstiilejä. Tästä uusiokäyttöön päätyi 29 742 kiloa, kierrätykseen 35 990 kiloa ja jätteeksi 25 094 kiloa. Melkein kolmannes poistotekstiilien keräykseen tuoduista materiaaleista oli siis kierrätykseen kelpaamatonta.

Hämeen Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat ottivatkin alkuvuodesta tehtäväkseen selvittää, miten poistotekstiilien keräystä voitaisiin kehittää. Tutkimusta suoritti useampi ryhmä, jotka lähestyivät aihetta eri näkökulmista. Erään ryhmän tekemässä poistotekstiilikyselyssä kuluttajien tarpeiksi tunnistettiin lajitteluohjeet ja lähellä olevat keräyspisteet. Suurin yksittäinen syy, miksi poistotekstiilejä ei viedä kierrätykseen, oli kyselyn mukaan liian kaukana sijaitsevat keräyspisteet. Haasteeksi koettiin myös se, että keräyspisteille ei ole helppoa päästä ilman autoa.

Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella keräyspisteitä löytyy tällä hetkellä kaikilta jäteasemilta sekä Forssan tex vex -myymälästä ja Huittisten Kiertokulmasta. Vastauksissa kuitenkin korostui, että poistotekstiilien keräyspisteitä kaivattiin myös kauppoihin, kauppakeskuksiin sekä niille paikkakunnille, joissa ei ole jäteasemaa.

Kuluttajat kaipasivat lisätietoa myös siitä, minne poistotekstiilejä voi viedä ja mitä keräykseen voi laittaa. Poistotekstiilien kierrätysintoa vähensi erityisesti se, että keräykseen eivät kelpaa kaikenlaiset tekstiilit, kuten esimerkiksi kengät ja peitot. Valtaosa vastaajista kuitenkin kertoi löytäneensä Loimi-Hämeen Jätehuollon kotisivuilta helposti tietoa poistotekstiilien keräykseen liittyen.

Epäselvää oli myös, mitä keräykseen kelpaamattomille tekstiileille tulee tehdä. Käyttökelpoiset tekstiilit kannattaakin ensisijaisesti myydä tai lahjoittaa eteenpäin. Haisevat, homeiset, ummehtuneet, tai ötökkäiset tekstiilit puolestaan voi lajitella suoraan sekajätteeseen.

Suurin osa vastaajista oli kuullut poistotekstiilien keräyksestä etukäteen ja tiesi sen olevan maksutonta. Tästä huolimatta poistotekstiilien keräyksestä toivottiin paljon lisää viestintää ja infoa. Parhaaksi viestintäkanavaksi koettiin sanomalehdet, erityisesti ilmaisjakelulehdet.

Loimi-Hämeen Jätehuolto kiittää opiskelijoita arvokkaan tutkimusaineiston keräämisestä. Pyrimme parhaamme mukaan hyödyntämään sitä poistotekstiilien keräyksen kehittämisessä.

Takaisin ylös