Vaarallisen jätteen kaatopaikan ja hyötykäyttölaitoksen laajentaminen suunnitteilla Kiimassuon alueella

LHJ Group on toimittanut Hämeen ely-keskukseen jätekeskuksen toiminnan laajennuksesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen). Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 12. tammikuuta klo 18 alkaen LHJ Groupin koulutustilassa.

Suomen Erityisjätteen vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennusalue sijoittuu Kiimassuon Envitech-alueelle, nykyisen vaarallisen jätteen kaatopaikan välittömään läheisyyteen. Tavoitteena on, että Kiimassuon jätekeskuksen alueelle rakennetaan vaarallisen jätteen kaatopaikan 9,2 hehtaarin laajennusalue, noin 2 hehtaarin käsittely- ja varastointikenttä sekä rakennettavien alueiden hule- ja suotovesien tasausallas.

Loppusijoitukseen käytettävää aluetta voidaan hyödyntää toiminnan aikana jätteiden käsittely- ja varastointikenttäalueena, johon rakennetaan myöhemmin kaatopaikan pohjarakenne. Lisäksi kaatopaikka-alueelle rakennetaan tarvittavat tiet ja kulkuyhteydet. Alueelle sijoitettavien jätejakeiden määrä on vuosittain enimmillään 100 000 tonnia.

Suomen Materiaalikierrätys varautuu samalla laajentamaan hyötykäyttölaitostaan ja sen kapasiteettia Kiimassuontien varressa jätekeskuksen pohjoispuolella. Hyötykäyttölaitoksen alueelle on tarkoitus rakentaa noin 1200 neliön halli muovijätteen prosessointiin uusiokäyttöä varten.

Ympäristöluvanmuutoksen ratkaisee aluehallintovirasto. Päätös voi nopeimmillaan tulla voimaan tämän vuoden aikana.

Vaarallisen jätteen kaatopaikan ja hyötykäyttölaitoksen laajentaminen suunnitteilla Kiimassuon alueella, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Takaisin ylös