Nyt on aika kunnostaa taloyhtiön jätekatos

Jätelain uudistuksen myötä jätehuollon tilantarve tulee monin paikoin kasvamaan ja jätekatosta voidaan joutua laajentamaan. Suunnittelutyöhön kannattaa panostaa, sillä toimiva jätetila kannustaa asukkaita kierrättämään, lisää viihtyisyyttä sekä parantaa turvallisuutta. Poimi tästä artikkelista talteen vinkit toimivan ja turvallisen jätekatoksen rakentamiseen.

Varaa riittävästi tilaa 

Jätetilalle kannattaa etsiä turvallisin ja toimivin sijainti tontilla. Se sijoitetaan asukkaiden ja jäteauton kulkureitin varrelle, jotta pääsy tilaan on helppoa niin asukkaille kuin jätteenkuljettajallekin. Jäteauto tarvitsee kunnollisen ajoväylän, jonka on vähintään 4 metriä leveä ja 4,5 metriä korkea. 

Jos ajoväylä on kapeampi tai matalampi, on jäteastioiden oltava käsin siirrettäviä. Syväsäiliöiden yläpuolella pitää olla 10 metriä tilaa, jotta säiliöt voidaan tyhjentää nosturilla. Jäteauton on myös päästävä tasaiselle alustalle tyhjennyksen ajaksi. Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 metrin alueen. Turvallisuuden takia olisi parasta, ettei jäteauton tarvitsisi peruuttaa piha-alueella tai peruutusmatka olisi mahdollisimman lyhyt. 

Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan jäteastiat ja -katokset on sijoitettava siten, että tulipalon syttymisen ja leviämisen vaara on vähäinen.  

Roska-astioiden turvaetäisyydet rakennusten räystäs-linjasta ilman paloeristystä ovat:  

  • 4 metriä yksittäiset 240 ja 600 litran roska-astiat 
  • 6 metriä useamman roska-astian rivistöt 
  • 8 metriä jätekatokset ja palavaa materiaalia sisältävät vaihtolava 

Mitoita jätekatos oikein 

Jätetilan mitoituksessa huomioitavia tekijöitä ovat syntyvän jätteen määrä, lajiteltavien jätteiden määrä sekä astioiden tyhjennysväli. LHJ:n toimialueen jätehuoltomääräyksissä määrätään lajiteltavat jakeet, astioiden pisimmät sallitut tyhjennysvälit ja muista keräykseen liittyvistä asioista.  

Jätetila tulee mitoittaa siten, että jokainen astia voidaan tyhjentää muita astioita siirtämättä. Mitoittaminen voidaan aloittaa pinta-alaohjeesta 0,75 m3 /asunto tai 1 m3/100 m3 huoneistoalaa kohti, kuitenkin vähintään 4 m3. Isolla kiinteistöllä voi olla useampia jätetiloja tai katoksen tilalla nostoperusteisesti tyhjennettävät keräilyvälineet. 

Voit käyttää jätekatoksen suunnittelussa apuna myös LHJ:n jätelaskuria. Laskurilla saat ohjeellisen arvion tarvittavien jäteastioiden määrästä. https://www.lhj.fi/jatelakiuudistus/ 

Ilmoita taloyhtiösi jätetilan kartoitukseen 

Tiesithän, että voitte tarvittaessa käyttää suunnittelutyössä apuna myös LHJ:n asiantuntijoita? Ilmoita taloyhtiösi jätetilan kartoitukseen ja suunnitellaan teille yhdessä jätetila, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla taloyhtiönne asukkaita sekä jätteenkuljettajia. 

Huomioithan, että toivomme kuitenkin yhteydenottoa aina, kun jätetilaan suunnitellaan muutoksia. 

Ilmoita taloyhtiösi: https://www.lhj.fi/jatelakiuudistus/  

Takaisin ylös