LHJ:n yhtiökokoustiedote

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n liikevaihto ja muut tuotot pysyivät vuonna 2023 edellisen vuoden tasolla ollen 11 646 689 euroa. Liiketulos oli 1 233 euroa ja tilikauden kokonaistulos oli 604 596 euroa. Toimitusjohtaja Immo Sundholmin mukaan tulosta voidaan pitää eräänlaisena puolustusvoittona.

– Inflaatio, korkeat korot ja Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät monien yritysten liiketoiminnoissa, eikä LHJ ollut poikkeus. Vallitsevaan taloustilanteeseen nähden selvisimme kuitenkin kohtuullisesti, ja siitä haluan antaa kiitosta henkilökunnallemme, asiakkaillemme sekä sidosryhmillemme, Sundholm kertoo.  

Myös pakkausjätteiden keräilyn käynnistäminen vaikutti LHJ:n tulokseen muodostuneiden uusien kulujen muodossa, ennen kuin toiminnasta varsinaisesti alkoi kertyä tuloja. Myös lähes 10 prosenttia alentuneet jätevolyymit heikensivät liikevaihtoa.

– Vuonna 2023 jätelaki siirsi viimeisetkin omistajakuntamme LHJ:n palveluiden piiriin biojätteiden keräyksen osalta. Samalla vastuu pakkausjätteiden keräyksestä siirtyi LHJ:lle ja niiden erilliskeräysvelvoitteet tiukentuivat.

Viime vuosi aiheuttikin LHJ:lle runsaasti investointeja tuhansiin uusiin jäteastioihin, palvelutarjonnan laajentamista sekä osaamisen kasvattamista. Yhtiö investoi vahvasti myös vastuullisuutta edistäviin hankkeisiin.

– Käynnistimme viime vuonna uuden pientuojien lajitteluaseman suunnitteluhankkeen sekä päätimme aurinkovoimalaitoksen rakentamisesta Forssan Kiimassuolle. Lisäksi LHJ:n osaomistama Westenergyn jätteenpolttolaitos ilmoitti myös investoinnista uuden sukupolven hiilidioksidien talteenottolaitoksen rakentamiseksi.

LHJ Group yritysryhmä ylitti strategiakautensa tavoitteet

LHJ Group yritysryhmän strategiassa asetettiin vuonna 2018 tavoitteeksi saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto strategiakauden loppuun vuoteen 2023 mennessä. Tavoite saavutettiin jo vuonna 2020, jonka jälkeen LHJ Groupin kasvu jatkui vahvana 2020-luvun alkuvuodet, tasaantuen kuitenkin vuonna 2023.

– LHJ Group yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna noin 41 miljoonaa euroa ja yhteenlaskettu liiketulos noin 923 000 euroa, Sundholm toteaa.

LHJ Group yrityskokonaisuus investoi myös merkittävästi viime vuonna. Kokonaisinvestoinnit olivat lähes 15,6 miljoonaa euroa.

LHJ Group laati viime vuonna myös uuden strategian seuraaville vuosille 2024–2026. Uuden strategian mukaan LHJ Groupin tiimoilta tavoitellaan edelleen vahvaa kasvua, jota haetaan niin orgaanisen kasvun kautta kuin mahdollisten liiketoiminta- ja yrityskauppojenkin kautta. Kasvun tulee olla kuitenkin kannattavaa.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Kiimassuon jätekeskuksessa 30. toukokuuta (28. kerta).

Kokouksessa päätettiin mm. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023 sekä valittiin hallituksen jäsenet seuraavalle tilikaudelle. Valituiksi tulivat seuraavat henkilöt:

 1. Teuvo Suominen, Loimaa 
 2. Heikki Tuomisto, Somero
 3. Ilkka Joenpalo, Forssa
 4. Satu Järvinen, Forssa
 5. Pentti Haapahuhta, Sastamala
 6. Päivi Pelttari, Sastamala
 7. Esa Mäkitalo, Eura
 8. Saila Kallioinen, Akaa
 9. Kristiina Noppari, Huittinen
 10. Johanna Valtanen, Humppila
 11. Janne Paju, Oripää
 12. Ari Prihti, Punkalaidun
 13. Markku Leppälahti, Ypäjä

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Teuvo Suominen ja varapuheenjohtajaksi Päivi Pelttari.

Lisätietoa:

toimitusjohtaja Immo Sundholm, LHJ Group
p. 050 553 0709 tai immo.sundholm@lhj.fi

Takaisin ylös