LHJ:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS SÄILYI HYVÄLLÄ TASOLLA

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhti-toukokuun aikana. Kyselyn perusteella LHJ:n asiakkaista yli 54 prosenttia on valmis suosittelemaan yhtiön palveluja. Vuonna 2023 vastaava luku oli 70 prosenttia.

– Olemme tuloksiin varsin tyytyväisiä, sillä viime vuosi oli isojen muutosten aikaa LHJ:llä. Uuden jätelain myötä muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin erilliskeräysvelvoitteet tiukentuivat ja samassa yhteydessä keräilyn järjestäminen siirtyi yhtiömme vastuulle, LHJ:n logistiikka- ja viestintäpäällikkö Mirva Naatula kertoo.

Uudistuksen myötä LHJ:n järjestämään pakkausjätekeräilyyn liittyi noin 2000 vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöä sekä noin 700 kuntien omistamaa kiinteistöä, kuten päiväkoteja ja kouluja.

– Pakkausjätekeräilyn käynnistäminen oli iso ponnistus henkilökunnallemme. Samalla jätelaki siirsi viimeisetkin omistajakuntamme LHJ:n palveluiden piiriin biojätteiden keräyksen osalta. Siksi onkin hienoa, että asiakaspalvelumme sai kaikkien näiden uudistusten keskellä keskiarvoksi 5,25 asteikolla yhdestä kuuteen.

Toiveissa aiempaa laajemmat aukioloajat jäteasemille

Saatujen tulosten perusteella vastaajat olivat aiempaa aktiivisempia kierrättämään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia. Kyselyn vastanneiden keskuudessa myös biojätteiden kierrätysaste nousi noin 18 prosenttia.

– Ihmiset ovat selkeästi aiempaa innostuneempia kierrättämisestä. Tämä näkyi myös vastaajien vapaamuotoisissa palautteissa, sillä yhä useampi toivoi jäteasemille laajempia aukioloaikoja, Naatula sanoo.  

LHJ on vastaamassa asiakkaidensa toiveisiin lähivuosina, sillä yhtiössä on ryhdytty nykyaikaistamaan jäteasemia. Ensimmäisenä LHJ aikoo uudistaa pientuojien palvelupisteen Forssan seudulla, minkä jälkeen yhtiön suunnitelmissa on jatkaa muiden jäteasemiensa modernisointia.

– Jokioisille rakentuva nykyaikainen pientuoja-asema tarjoaa seudun asukkaille jatkossa itsepalvelumahdollisuuden ja sitä myötä myös laajemmat aukioloajat. Aseman rakennustyöt aloitetaan suunnitelmien mukaan syksyllä ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2026.

Kyselyyn vastanneista 59 prosenttia oli valmis suosittelemaan LHJ:n nykyisiä jäteasemapalveluita. Yhtiön ylläpitämien kierrätyspisteiden kohdalla vastaava luku oli 69 prosenttia.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin LHJ:n kotisivuilla ja siihen saatiin yhteensä 357 vastausta. Vastauksia saatiin yhtiön kaikista 16 omistajakunnasta.

Lisätietoa:

logistiikka- ja viestintäpäällikkö Mirva Naatula
p. 0440 242 639, mirva.naatula@lhj.fi

Takaisin ylös