LHJ PANOSTAA AURINKOVOIMAAN

Osana vastuullisuustavoitteitaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy investoi merkittävästi oman aurinkosähkötuotannon kasvattamiseen Forssassa. LHJ rakennuttaa kevään 2024 aikana kokonaisalaltaan noin 9.000 m2 kokoisen aurinkovoimalaitoksen Forssan Kiimassuolle. Voimalaitoksen arvioitu vuosituotanto on noin 689.000 kilowattituntia, joka vastaa noin 20 prosenttia LHJ Groupin vuotuisesta sähkön kulutuksesta Kiimassuolla.

– Vastuullisuus on yksi yhtiömme toiminnan kulmakivistä. Tavoitteemme on toteuttaa jätteiden kierrätys mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Panostamalla omaan vihreään sähköntuotantoon, toiminnastamme tulee paitsi omavaraisempaa, mutta myös ympäristöystävällisempää, LHJ:n käyttöpäällikkö Mika Helkearo kertoo.

Julkisen kilpailutuksen perusteella hankkeen toteuttajaksi valikoitui Solarigo Systems Oy. Hankkeen teknisenä asiantuntijana toimii Carelin Oy. Voimalaitoksen rakentaminen aloitetaan keväällä 2024 lumien sulaessa ja sen on tarkoitus valmistua saman vuoden kesäkuussa.

– Aurinkovoimalaitos rakennetaan suljetun kaatopaikan päälle etelän puoleiseen rinteeseen. Jyrkkä rinne tuo maatöihin omat haasteensa, mutta samalla saamme hyötykäyttöön maa-alueen, jolle ei muuten ole löydettävissä hyötykäyttöä.

Mahdollisuus kasvattaa kapasiteettia

Helkearon mukaan LHJ:n uuteen aurinkovoimalaitokseen asennetaan ensin noin 1.300 aurinkopaneelia. Järjestelmä on kuitenkin suunniteltu siten, että sitä voidaan edelleen laajentaa tulevaisuudessa.

– Meillä on hyviä kokemuksia aurinkovoimasta, sillä hankimme ensimmäiset paneelit Kiimassuon jätekeskukseen jo vuonna 2014. Aurinkopaneelit ovat kehittyneet viime vuosina kovalla vauhdilla ja nyt on hyvä hetki ottaa seuraava askel aurinkovoiman suhteen, Helkearo kertoo.

Kiimassuon jätekeskuksen nykyisten paneelien nimellisteho on noin 100 kwp:tä. Laajennuksen myötä kokonaisteho kasvaa 866 kwp:hen

–  Laajennuksen myötä pystymme tuottamaan itse noin viidenneksen LHJ:n ja sen tytäryritysten kuluttamasta sähköstä.

Helkearon mukaan suurin osa aurinkovoimalan sähköntuotannosta onkin tarkoitus käyttää LHJ:n omaan käyttöön.

– Osa sähköntuotannosta menee myös myyntiin, sillä käsittelylaitoksemme toimivat vain arkisin, kun taas sähköä syntyy myös viikonloppuisin, jolloin ylimääräinen sähkö myydään markkinoille. Myöhemmin voidaan myös harkita akustoratkaisuja, sähkön hyödyntämiseksi kokonaan omassa käytössä.

Hankkeen kustannusarvio on noin 0,9 miljoonaa euroa. Hankkeelle saatiin Business Finlandin energiatukea 15 prosenttia, jonka myötä takaisinmaksuajaksi saatiin noin yhdeksän vuotta. Vältetyt vuotuiset CO2-päästöt ovat hankkeen myötä noin 53,7 tn / vuosi

Lisätietoa:

käyttöpäällikkö Mika Helkearo
p. 050 529 8835, mika.helkearo@lhj.fi

Takaisin ylös