Kesämökin jätehuolto – miten, milloin ja miksi?

Kesämökkeilysesonki on kuumimmillaan, ja monelle suomalaiselle se tarkoittaa ikimuistoisia hetkiä kesäisten aktiviteettien parissa. Moni pohtii sitäkin, miten jätehuolto kesämökillä kannattaa järjestää ja mitä vaatimuksia kesämökin jätehuollolle onkaan oikein olemassa – esimerkiksi näihin kysymyksiin LHJ vastaa tässä artikkelissa.

Jätelain mukaan myös vapaa-ajan asunnolle on järjestettävä asianmukainen jätehuolto. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön omistajan on liityttävä kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään.  LHJ:n toimialueella kiinteistön omistaja tekee sopimuksen sekajäteastian tyhjentämisestä itse haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kesäaikaan käytössä oleville mökeille jätehuolto järjestetään yleensä toukokuusta syyskuuhun (viikot 18–40), jolloin sekajäteastian tyhjennysväli on enintään neljä viikkoa. Ympärivuotisessa käytössä oleville mökeille voi sopia erillisestä tyhjennysaikataulusta talven ajaksi. Jätemaksua voidaan jätelautakunnan toimesta hakemuksen perusteella kohtuullistaa ja tyhjennys keskeyttää, mikäli vapaa-ajan asuntoa ei voida käyttää esimerkiksi asuinkelvottomuuden tai myynnin vuoksi. Tyhjennys voidaan keskeyttää määräajaksi myös kiinteistön remontoinnin takia.

Vapaa-ajan asunnolle sijoitettava sekajäteastia voi olla oma tai yhteinen yhdessä lähialueen kiinteistöjen kanssa. Jos jätettä syntyy vähän, mahdollisuuksien mukaan kannattaa harkita naapureiden kanssa yhteistä kimppa-astiaa, jolloin jätehuoltokustannukset alenevat. Haja-asutusalueella yhteistä sekajäteastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys voi olla maksimissaan viisi kilometriä tietä pitkin mitattuna. Naapurin ei siis tarvitse sijaita oman mökin välittömässä läheisyydessä. On kuitenkin muistettava, että jokaisella yhteistä astiaa käyttävällä vapaa-ajan asunnolla on oltava käytössään 30 litraa sekajätteen astiatilavuutta neljää viikkoa kohden.

Kesämökillä moni harkitsee biojätteiden kompostointia – tuottaahan kompostori ravinteita kesäistutuksille ja kasvimaan hyötykasveille. Kompostoinnissakin on muistettava, että kompostorin tulee olla voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukainen. Kompostorin pitää soveltua biojätteiden kompostointiin: sen tulee olla tiivis, eristetty ja haittaeläimiltä suojattu. Jos mökillä kompostoidaan vain kesäaikaan, kompostorin ei kuitenkaan tarvitse olla lämpöeristetty. Biojätteet voidaan kompostoida mainiosti myös lämpöeristetyssä kompostoivassa käymälässä. Mikäli mökillä on kompostori, sekajäteastialle voi hakea pidennettyä 12 viikon tyhjennysväliä, jolloin jäteastia tyhjennetään kesän aikana kahdesti. Biojätteen kompostoinnista on lisäksi tehtävä kompostointi-ilmoitus alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle, pelkästä puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Biojätteen kompostoinnin lisäksi mökillä kannattaa kompostoida käymäläjätteet, mikäli käytössä on ulkohuussi ja kuivakäymälä. Kuivakäymäläksi voi valita esimerkiksi kompostoivan käymälän, jolloin jätteet kompostoituvat jo säiliössä tai keräävän käymälän, jolloin jätteet kompostoidaan vielä erikseen kompostorissa. Kompostoituneet käymäläjätteet voi tämän jälkeen käyttää maanparannusaineena. Jos vapaa-ajan asunnossa on vesivessa, saostus- tai lietesäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Mikäli säiliöihin ohjataan ainoastaan pesuvedet, on tyhjennys suoritettava vähintään kahden vuoden välein.

Muut kesämökillä syntyvät jätteet, kuten kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset, kannattaa kerätä talteen ja toimittaa esimerkiksi johonkin LHJ:n toimialueen keräyspisteistä, jäteasemista tai jätekeskuksista.

Kun jätehuolto on kunnossa, voi hyvillä mielin keskittyä lomapuuhiin ja nauttia Suomen kesästä!

Takaisin ylös