LHJ valmistautuu toimittamaan tuhansia biojäteastioita

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy valmistautuu toimittamaan kesän aikana tuhansia biojäteastioita Forssan ja Sastamalan keskustaajamiin. Forssan keskustaajama ulottuu myös Jokioisten ja Tammelan kuntiin. Urakka liittyy uuteen jätelakiin ja biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajenemiseen.

– Kaikkien asuinkiinteistöjen, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamissa tulee jatkossa erilliskerätä tai kompostoida biojätteet. Velvoite koskee vakituisessa käytössä olevia omakotitaloja sekä alle viiden huoneiston taloyhtiöitä. Taajama-alueella sijaitsevat vapaa-ajanasunnot on rajattu määräajaksi velvoitteen ulkopuolelle, LHJ:n palvelupäällikkö Anne Sjöberg kertoo.

Biojätteiden erilliskeräys alkaa Sastamalassa elokuussa viikolla 34 ja Forssan seudulla lokakuussa viikolla 43. Muilla alueilla biojätteen erilliskeräys tai kompostointi omakotitaloissa on edelleen vapaaehtoista.

– Biojätteiden erilliskeräykseen liittyvien ei tarvitse ostaa astiaa itse, sillä se sisältyy tyhjennyspalveluun. Meillä on kesän aikana toimitettavana tuhansia jäteastioita, joten ei kannata ihmetellä, jos astia ilmestyy pihalle jo hyvissä ajoin ennen keräyksen alkamista. Pyrimme toimittamaan biojäteastiat Sastamalassa heinä-elokuussa ja Forssan suunnalla syys-lokakuussa.

Toukokuussa ehtii vielä ilmoittaa valinnastaan

LHJ lähetti velvoitteen pariin kuuluville kiinteistöille kirjeen loppuvuodesta 2023. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan, aikovatko kiinteistöt liittyä biojätteiden erilliskeräykseen vai aloittaa kompostoinnin.

– Ilmoituksia on tullut hyvin, mutta on myös monia kiinteistöjä, jotka eivät ole vielä vastanneet kyselyymme mitään. Toivomme, että ilmoitukset jätetään meille ennen toukokuun loppua, minkä jälkeen kaikille vastaamatta jättäneille kiinteistöille toimitetaan automaattisesti biojäteastia jätehuoltomääräysten mukaisilla tyhjennysväleillä, Sjöberg toteaa.

Uuden jätelain mukaan myös elintarvikejätteiden kompostointi on vaatinut ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle 1.1.2023 alkaen. Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä joko LHJ:n tai Forssan kaupungin jätelautakunnan kotisivuilla.

– Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeelle. Kannattaa kuitenkin huomioida, että ilmoituksen voi tehdä vasta, kun kompostori on hankittu.

Mahdollisuus saada säästöä jätehuollon kokonaiskustannuksiin

Sjöbergin mukaan monille velvoitteen piiriin kuuluville kiinteistöille on tullut yllätyksenä, että biojätekeräkyseen liittyminen voi tuoda säästöjä jätehuollon kokonaiskustannuksiin.

– Yleinen ajatus on, että kaksi jäteastiaa yhden sijaan tulee kalliimmaksi. Keräämällä biojätteet erikseen joko biojäteastiaan tai kompostoriin on kuitenkin mahdollista hakea Forssan kaupungin jätelautakunnalta sekajätteen tyhjennysvälille pidennystä jopa 12 viikkoon asti. 

Biojäteastian tai kompostorin voi hankkia myös yhdessä naapureiden kanssa.

– Biokimppa on kaikista edullisin vaihtoehto, sillä kulut jakautuvat useamman kiinteistön kesken. Kimppoja voi perustaa keräyksen alkamisen jälkeenkin, mikäli huomaa, että oma biojäteastia tai kompostori ei täyty tarpeeksi.

Lisätietoa:

palvelupäällikkö Anne Sjöberg
p. 050 567 5815, anne.sjoberg@lhj.fi

Takaisin ylös