Kuolleet eläimet

Tältä sivulta löydät ohjeet eläinten raatojen käsittelyyn ja kaatopaikkasijoittamiseen tilanteessa, jossa eläimiä on kuollut tai lopetettu suuri määrä, ja jossa raatojen tavanomaiset hävityskeinot eivät ole mahdollisia, vaan niiden kaatopaikalle sijoittaminen on käytännössä ainoa vaihtoehto. Ohjeet yksittäisten eläinten hävittämiseen löydät Kiertokaverista.

Eläinten joukkokuolematapauksessa on tärkeä toimia ripeästi, koska mätänevät eläimet aiheuttavat terveys- ja ympäristöhaittaa. Suurten eläinmäärien lopettamiset tai kuolemat tulevat usein yllätyksinä, joihin ei ole etukäteen varauduttu. Tilanteet voivat liittyä esim. onnettomuuksiin (esim. tulipalo), eläintautien torjunnan vuoksi tehtyyn eläinten lopetukseen tai eläinten hoidon laiminlyömisestä johtuviin kuolemiin tai eläinten lopettamiseen.

Kaatopaikkasijoittamisessa on myös huomioitava tuotantoeläintiloilla ja raatojen kuljetuksissa tehdyt toimet, minkä vuoksi tässä ohjeessa on ohjeistettu toimintaa myös tältä osin.

Ennen kuorman tuomista ja epäselvissä tilanteissa ota aina ensin yhteyttä LHJ:n asiakaspalveluun!

Nämä ohjeet ovat tiivistelmä Huoltovarmuusorganisaation ohjeesta. Voit lukea koko ohjeen täältä.

Sivua päivitetty 10.8.2023 kello 11:10

Takaisin ylös