Kiimassuon jätekeskus
kuormien vastaanotto

Avoinna tänään 7-18

 
In English
 
Henkilöstö

Yhteystiedot

 
Jukka Manskinen
 

Jukka Manskinen

Jukka toimii Suomen Erityisjäte Oy:n toimitusjohtajana.

040 661 2858
jukka.manskinen@erityisjate.fi

Riina Rantsi
 

Riina Rantsi

Liiketoimintajohtaja Riinan vastuulla on myynti ja markkinointi sekä tutkimus- ja kehityshankkeet. Hän vastaa myös asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä pohjakuonien käsittelyyn liittyvistä tarjouspyynnöistä. Lisäksi Riina pitää asiantuntijaluentoja alan seminaareissa ja tapahtumissa.

040 725 8999
riina.rantsi@erityisjate.fi

Osmo Jyrävänkoski
 

Osmo Jyrävänkoski

Osmo vastaa käsittelytoiminnoista Forssan Kiimassuon pilaantuneiden materiaalien käsittelykeskuksessa sekä jätteenpolttolaitosten pohjakuonien erotteluun tarkoitetusta liikuteltavasta kuivaerotuslaitteistosta.

040 0964 174

osmo.jyravankoski@erityisjate.fi

Merja Wallin
 

Merja Wallin

Merja toimii toimistopäällikön sijaisena. Hänen vastuullaan ovat hallinnolliset asiat, kuten matka- ja kokoushallinto sekä hankinnat. Merja hoitaa myös työsuojelu- ja henkilöstöasioita.

040 518 9764

merja.wallin@erityisjate.fi

Keijo Holopainen
 

Keijo Holopainen

Kehitysinsinööri Keijo vastaa muun muassa uusista käsittelylaitteista ja laitteistoparannuksista.

050 575 3518
keijo.holopainen@erityisjate.fi

Jari Koskinen
 

Jari Koskinen

Työnjohtaja Jarin vastuulla on Kiimassuon vastaanotto- ja käsittelyalueen toiminnan vetäminen ja työnjohto. Hän myös vastaa Forssan toimipisteen rakentamishankkeista.

040 588 5806
jari.koskinen@erityisjate.fi

Jani Jaakkola
 

Jani Jaakkola

Kenttätyöntekijä Jani toimii vastaanottokoneen kuljettajana vastaanotto- ja käsittelyalueillamme Kiimassuon jätekeskuksessa.

040 565 2767
jani.jaakkola@erityisjate.fi

Elina Hyttinen
 

Elina Hyttinen

Laatu- ja ympäristöinsinööri Elinan vastuulla ovat laatuun sekä Kiimassuon vastaanotto- ja käsittelyalueiden ympäristötarkkailuun liittyvät asiat. Lisäksi hän osallistuu pilaantuneisiin materiaaleihin liittyviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

040 126 1308
elina.hyttinen@erityisjate.fi

Outi Rekola
 

Outi Rekola

Ympäristöasiantuntija Outi vastaa pilaantuneiden materiaalien käsittelyyn liittyvistä tarjouspyynnöistä.

040 772 4800
outi.rekola@erityisjate.fi

Mari Akpedeye
 

Mari Akpedeye

Ympäristöassistentti Marin vastuulla on näytteenotto Kiimassuon vastaanotto- ja käsittelyalueella. Hän hoitaa myös pilaantuneisiin materiaaleihin littyvää raportointia (mukaan lukien vaakaraportit).

040 754 2917
mari.akpedeye@erityisjate.fi

Mikko Koukkari
 

Mikko Koukkari

Työnjohtaja Mikon vastuulla on jätteenpolton pohjakuonan käsittely sekä laitteiston muutos- ja kehitystyöt. Lisäksi hän toimii käyttöhenkilöiden esimiehenä.

044 0242 657
mikko.koukkari@erityisjate.fi

Jukka Rautiainen
 

Jukka Rautiainen

Laatu- ja käyttöinsinööri Jukan vastuulla ovat jätteenpolton pohjakuonien käsittelyyn liittyvät laatu- ja turvallisuusasiat. Lisäksi hän toimii käyttöhenkilönä.

040 772 8764
jukka.rautiainen@erityisjate.fi

Annika Sormunen
 

Annika Sormunen

Tutkimus- ja kehityspäällikkö Annika on vanhempainvapaalla 6.2.2018 alkaen.


Marjaana Kouhia
 

Marjaana Kouhia

Toimistopäällikkö Marjaana on vanhempainvapaalla 8.2.2018 alkaen.