Haasteellisten materiaalien käsittely ja hyödyntäminen

LHJ Groupiin kuuluva Suomen Erityisjäte on erikoistunut käsittelemään vaarallisiksi jätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita ja käsiteltävyydeltään ongelmallisia voimakkaasti pilaantuneita maita, sekä jätteenpolttolaitosten pohjakuonia. Yrityksellä on vahvaa erityisasiantemusta vaarallisten ja haasteellisten jätemateriaalien käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Osaaminen ja edistyksellinen teknologia takaavat turvalliset loppukäsittely- ja hyödyntämisratkaisut myös haastaville jätelajeille. 

Erityisalaamme ovat:

Katso tarkemmat tiedot palveluista ja yrityksestä Suomen Erityisjäte Oy:n sivuilta

 

Extranet

Raportointiin

 
 
login Synergia Foxy