Sisältöön »
 
 

Talous ja tunnusluvut

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

LHJ on omakustannusperiaatteella toimiva kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoa. Toiminnan kulut katetaan jätteenkäsittelymaksujen, perusmaksujen ja muiden palvelutuottojen kautta. Omistajakunnat eivät osallistu palvelujen rahoittamiseen verovaroin. LHJ huolehtii jätehuollon palveluista kustannustehokkaasti ja varautuu huolehtimaan jälkihoidosta myös kymmeniä vuosia eteenpäin.


2013
2014
2015
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot
7 825
8 1628 946
Tilikauden tulos
549
574
-22
Taseen loppusumma
9 853
10 20210 429
Omavaraisuusaste, %
74,0
76,373,0
Oman pääoman tuotto, %
6,1
5,90,8
Henkilötyövuodet
45
4348

Taulukon luvut tuhatta euroa

LHJ:n vuosiraportit taloustietoineen on koottu aineistopankkiin raportit osa-alueen alle.

LHJ Group

LHJ Group konserni muodostuu emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä ja neljästä tytäryrityksestä. Näiden lisäksi LHJ:n yhteydessä toimii yhteisyritys Cool Finland Oy, josta LHJ omistaa 50 prosenttia. Tytäryritykset toimivat markkinaehtoisesti ja kehittävät kannattavaa kierrätysliiketoimintaa. Onnistunut toiminta ja positiviinen taloudellinen tulos hyödyttävät omistajia osingonjaon ja tehokkaan resurssien käytön kautta. Vuonna 2016 LHJ Group kokonaisuuden mukaanlukien Cool Finland Oy liikevaihto oli 23 M€. Henkilöstön määrä oli 95.


 
 
login Synergia Foxy