Loppusijoitus

Loimi-Hämeen Jätehuolto rakensi Suomen ensimmäisen EU-kriteerit täyttävän kaatopaikan vuonna 1995. Yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikalle loppui vuoden 2014 lopussa.

Kaatopaikalle loppusijoitetaan materiaali- ja energiahyötykäyttöön kelpaamattomia inerttejä jätteitä sekä erityisjätteitä. Sijoitus tapahtuu vesitiiviiden pohjarakenteiden päälle. Kaikki käsittelyalueelle sateen tai jätteen mukana kulkeutuneet vedet kerätään talteen ja ohjataan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Loppusijoitusalueelle on rakennettu keräysjärjestelmä kaatopaikkakaasun keräämiselle. Sen hyödyntäminen aloitetaan vuoden 2014 aikana.

Vuonna 2016 astuu voimaan kielto orgaanisen jätteen sijoittamisesta kaatopaikoille. LHJ on kehittänyt aktiivisesti sekä jätteen energiakäyttöä että materiaalihyötykäyttöä, joiden avulla kaatopaikkakieltoon on voitu vasta jo vuosi ennen määräaikaa.

 Kaatopaikan rakenne


 
 
login Synergia Foxy