Sisältöön »
 
 

Uutiset

 
Envitech –alueen sekä LHJ Groupin jätekeskusten ja –asemien velvoitetarkkailun kilpailutus

25.09.2018

Envitech –alueen sekä LHJ Groupin jätekeskusten ja –asemien velvoitetarkkailun kilpailutus


Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy kilpailuttaa Envitech –alueen sekä LHJ Groupin jätekeskusten ja –asemien velvoitetarkkailun yhdessä Envitech –alueen yhteistarkkailuun kuuluvien muiden yritysten kanssa.

HILMA:ssa on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 31.8.2018. Ilmoituksen numero on 2018-017538.


Hilmassa on 25.9.2018 julkaistu em. hankintailmoitusta koskeva korjausilmoitus. Korjausilmoituksen numero on 2018-019735.

Korjausilmoituksen kohdassa Lisätietoja on mainittu alkuperäiseen ilmoitukseen tehdyt muutokset.

Hankintayksikkö on korjannut hankintailmoitustaan seuraavasti;

Tarjousvertailussa käytettävän vertailuhinnan lisä- ja muutostöiden kokonaishinnan laskennassa huomioitavan SKOL-luokitellun työn määriä (h) ja laskennassa huomioitavia SKOL-luokkia on muutettu seuraavasti;

Tarjouslomakkeessa (tarjouspyynnön liite 1) tulee Yksikköhintaluettelo tuntiveloitushinnasto (lisä- ja muutostyöt) -kohdassa ilmoittaa yksikköhinnat (EUR/h) kaikille SKOL -luokille (SKOL E sekä SKOL 01-07).

Vertailuhinnan laskennassa huomioitavan lisä- ja muutostöiden kokonaishinnan laskentaperusteita on SKOL-luokkien osalta muutettu seuraavasti; lisä- ja muutostöiden kokonaishinnan laskennassa huomioidaan 2 h jokaisen SKOL-luokan (SKOL E sekä SKOL 01-07) mukaista lisätyötä.

Tarjouslomaketta on muutettu edellä mainitun mukaisesti lomakkeen ohjeistukseen. Vertailuhinnan laskentakaava muutettu em. mukaisesti tarjouslomakkeen soluun D41.

Korjattu tarjouslomake on korjausilmoituksen liitteenä.

Hankintailmoitus 2018-017538

Korjausilmoitus 2018-019735

Tarjoukset tulee jättää 9.10.2018 klo 15.00 mennessä.


Hankintayksikölle esitetyt lisäkysymykset julkaistaan tarjouspyynnön mukaisesti 28.9.2018 klo 15.00 mennessä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n internetsivuilla.


 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä kodin esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 
 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-188-16

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | suljettusuljettu

Loimaan jäteasema | 8-168-12

Punkalaitumen jäteasema | 12-18suljettu

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | suljettu8-14

Urjalan jäteasema | 10-18suljettu

 
 
login Synergia Foxy