Sisältöön »
 
 

Uutiset

 
Jätehuollon liiketoiminnoissa kasvua

03.05.2018

Jätehuollon liiketoiminnoissa kasvua


Liikevaihto uuteen ennätykseen

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteyteen muodostunut LHJ Group jatkoi kasvu-uralla vuonna 2017. Viiden yrityksen muodostaman LHJ Groupin liikevaihto nousi 15 prosenttia 24,3 miljoonaan euroon. Toiminta oli kokonaisuudessaan kannattavaa ja liiketoiminnan tulos oli 2,4 miljoonaa euroa.

Taloudellinen menestys muodostui pääosin tytäryhtiöiden onnistuneesta liiketoiminnasta. Ne myös maksoivat emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuollolle ennätysosingot vuonna 2017. Vahva kasvaja ja tuloksentekijä viime vuosina on ollut pilaantuneiden maiden käsittelyyn ja jätevoimalaitosten pohjakuoniin erikoistunut Suomen Erityisjäte Oy, joka teki viime vuonna sekä liikevaihto- että käsittelyennätyksensä. Myös Suomen johtava kylmälaitteiden käsittelijä Cool-Finland Oy jatkoi vahvasti. Tietoturvamateriaalien käsittelyyn erikoistunut Suomen Tietoturva Oy on kasvanut tasaisesti noin 25 prosenttia vuosittain useamman vuoden ajan, kertoo LHJ:n toimitusjohtaja Immo Sundholm.

- Keskittyminen yhden sijaan useampaan toimialaan on ollut meille onnistunut strateginen valinta. Lakisääteinen kunnan vastuulle kuuluva perusjätehuolto on ollut monestakin syystä parin viime vuoden ajan tappiollista, mutta muut toiminnot ovat kompensoineet sitä ja nostaneet koko yritysryhmän tuloksen positiiviseksi. Vuodelle 2018 hyväksytty jätetaksa korjaa osaltaan perusjätehuollon toiminnallista tulosta kuluvana vuona.

Vuoden 2017 aikana sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelylaitoksissa toteutettiin toimintojen integrointi. Tämän lopputuloksena kaksi aiemmin itsenäistä yritystä fuusioituivat. Niiden toiminta jatkuu Suomen Materiaalikierrätys Oy:nä. Tämän markkinoilla toimivan tytäryrityksen toiminta laajeni kattamaan myös jätehuollon kokonaispalveluiden tuottamisen. Toiminnalta odotetaan vahvaa kasvua ja tulosta seuraavina vuosina.

Emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuollon liikevaihto vuonna 2017 oli 10,4 miljoonaa euroa ja supistui hieman edellisestä vuodesta. Tilikauden tulos oli lievästi positiivinen, ollen 45 000 euroa. Ilman tytäryhtiöiden hyvää menestystä ja osingonjakoa LHJ:n perusjätehuollon tulos olisi jäänyt tappiolliseksi, kertoo Sundholm.

- Syitä alavireiseen tulokseen olivat muun muassa jätevolyymien pienentyminen toimialueen kuntien väkimäärän vähentyessä. Myös vuonna 2016 tehdyt taksapäätökset vaikuttivat perustoiminnan talouteen vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2018 näkymiä voidaan pitää lupaavina sekä emoyhtiön että tytäryhtiöiden osalta. Myös yhteistyö jätehuoltoviranomaisen kanssa on kehittynyt hyvään suuntaan. Tytäryhtiöiden liiketoiminta on lähtenyt alkuvuoden aikana lupaavasti liikkeelle ja vuodesta voidaan odottaa hyvää kaikkien yhtiöiden osalta.

LHJ:lle uusi hallitus

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin 2.5.2018. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden sekä valitsi hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Eino Järvinen Forssasta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Tuomisto Somerolta.

Yhtiökokouksessa 2.5.2018 yhtiön hallitukseen valittiin:

Eino Järvinen, puheenjohtaja, Forssa
Heikki Tuomisto, varapuheenjohtaja, Somero
Teuvo Suominen, Loimaa
Pentti Haapahuhta, Sastamala
Päivi Pelttari, Sastamala
Harri Lehtonen, Eura
Leena Huovinen, Akaa
Kari Haavisto, Säkylä
Esa Ryhtä, Tammela
Renja Rasimus, Koski TL
Paula Virtanen, Urjala
Tarja Kirkkola-Helenius, Jokioinen
Minna Penttilä, Forssa


 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä kodin esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 
 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-1810-18

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | 12-18suljettu

Loimaan jäteasema | 8-168-16

Punkalaitumen jäteasema | suljettu12-18

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | 12-18suljettu

Urjalan jäteasema | suljettu10-18

 
 
login Synergia Foxy