Uutiset

 
LHJ kerää lietekaivotietoja kuntien puolesta

26.05.2017

LHJ kerää lietekaivotietoja kuntien puolesta


Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) selvittää omistajakuntiensa puolesta toimialueensa sako- ja umpikaivojen tilannetta. Selvitystä tehdään postitse lähetettävänä kyselynä Euran, Huittisten ja Säkylän alueen talouksille alkukesän aikana. Taustalla on jätelaki, jossa asumiskäytössä syntyvien lietteiden käsittely ja valvonta määritellään kuuluvaksi kuntien vastuulle.

LHJ on selvittänyt etukäteen kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa yhteistyössä kiinteistöjen lietekaivotilannetta. Jokaisen kiinteistön tämänhetkisestä jätevesijärjestelmästä ei kuitenkaan ole tietoa. Kyselyn tarkoitus on pyytää kiinteistön haltijaa ilmoittamaan kiinteistöllä käytössä oleva jätevesijärjestelmä, jotta tieto voidaan siirtää kiinteistörekisteriin. Selvityksessä kerätään tiedot kiinteistöistä, joilla on käytössään säännöllistä tyhjennystä vaativa sakokaivo, umpikaivo tai pienpuhdistamo. Myös kiinteistöjä, joilla on viemäriliittymä tai jätevesiä syntyy vain harmaiden vesien käsittelystä, pyydetään ilmoittamaan käytössä oleva jätevesijärjestelmä. Ilmoituksen voi tehdä myös verkossa tämän linkin kautta.

Selvityksen tarkoitus ei ole valvoa jätevesijärjestelmän puhdistuksen tasoa, vaan kerätä pohjatietoa viemäriverkoston ulkopuolella olevista sako- ja umpikaivolietettä tuottavista kiinteistöistä. Järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä auttaa Satafood Kehittämisyhdistys ry:n ja Pyhäjärvi-instituutin yhteinen Jätevesineuvontaa Satakunnassa (JÄNES) -hanke.

LHJ:n toiminta-alueella lietteiden kuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön haltija tilaa itse jätteenkuljetusyrittäjältä jätekaivon tyhjennyksen. Jätehuoltomääräysten mukaisesti sakokaivot ja pienpuhdistamot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jäteveden umpikaivot ja -säiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran 2 vuodessa. Mikäli kiinteistön haltija tyhjentää lietekaivot itse, on tyhjennyksistä ilmoitettava alueen jätehuoltoviranomaiselle.

Lisätietoa:

Mirva Naatula
mirva.naatula@lhj.fi
puh. 0440 242 639


 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä kodin esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-1810-18

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | 12-18suljettu

Loimaan jäteasema | 8-168-16

Punkalaitumen jäteasema | suljettu12-18

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | 12-18suljettu

Urjalan jäteasema | suljettu10-18

 
 
login Synergia Foxy