Lajitteluohjeet

 
Biojäte Energiajäte Erityisjätteet Jäteöljy Keräyskartonki Käymäläjäte

Suomen lain mukaan kuivakäymälän ja käymäläjätekompostin on oltava tiiviillä pohjalla, eikä käymälästä saa valua nestettä maahan. Käymälöiden ilmanvaihto on järjestettävä niin, ettei käymälästä aiheudu haittaa lähiympäristöön. Kaikissa käymälöissä pitää olla myös käsienpesumahdollisuus. Lain mukaan käsittelemätöntä käymäläjätettä ei saa haudata maahan!

Käymäläjätteen kompostointi

Kuivakäymälästä tyhjennettävä käymäläjäte voi olla vain osittain kompostoitunutta, kuivattua tai jopa pakastettua. Silloin se täytyy jälkikompostoida. Näin jätteestä saadaan erinomaista maanparannusainetta.

Valmiin käymäläjätteen kompostointimullan käyttö omalla maalla on ensisijainen vaihtoehto. Mikäli tämä ei onnistu, oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta voi kysyä tarkempaa käsittelyvaihtoehtoa. Tämän lisäksi sako- ja likakaivoja tyhjentäviltä kuljetusyrityksiltä voi kysellä tyhjennysvaihtoehtoja.

Muistathan, että kemiallista käymäläjätettä, jossa on bakteereja tappavaa nestettä, ei saa missään nimessä laittaa kotikompostiin, luontoon eikä vesistöön. Tälläinen käymäläjäte on aina vietävä käsiteltäväksi.

Käymäläjätekompostin hoito

Myös käymäläjätteen kompostoinnissa pätevät samat periaatteet kuin talousjätteen kompostoinnissa. Talousjätteeseen verrattuna käymäläjäte kompostoituu matalammassa lämpötilassa. Jos käymälä-jätteeseen ei ole sekoitettu kuiviketta käytön aikana, on se tehtävä kompostoitaessa.

Käymälässä olevan säiliön pohjalle laitetaan esim. turpeen ja karkean seosaineen sekoitusta ja käyttövaiheen aikana jokaisen käynnin jälkeen lisätään kuiviketta. Tärkeää on huolehtia, että suotoneste ei pääse valumaan maaperään. Jos käytön aikana ilmenee hajuhaittoja, syynä on liian vähäisen seosaineen käyttö. Seosaine imee liian nesteen itseensä ja kuohkeuttaa massaa. Kuiviketta ei kannata kuitenkaan käyttää liikaa, jotta se ei turhaan täytä säiliötä. Suositus on noin 1-3 dl käyntikerran jälkeen. Myös käymälöiden mukana tulevia suosituksia seosaineen määrästä kannattaa noudattaa.

Säiliössä olevaa kompostia voi kastella, jos massa kuivuu liikaa. Kääntämistä käymäläjätekomposti ei juurikaan tarvitse.

Kompostikäymälöissä jätteen käsittely tapahtuu säiliössä, josta jäte siirretään jälkikompostiin. Käymäläjätekompostin kuuma vaiheen tulisi sijoittua kesään, jolloin massan lämpötila varmimmin nousee yli 50 asteen ja suolistoperäiset taudinaiheuttajat tuhoutuvat.

Lamput Lasi Loka- ja sakokaivot Lääkkeet Maa- ja kiviaines Metalliromu Muovit Paperi Paristot ja pienakut Puutarhajäte Rakennusjäte Renkaat Romuautot Sekajäte Sähkö- ja elektroniikkaromu SER Tekstiili Terveydenhuollon jätteet Vaaralliset jätteet
 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä kodin esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | tänään 7-18

Hallavaaran jätekeskus | tänään 10-18

Akaan jäteasema | tänään 10-18

Huittisten jäteasema | tänään suljettu

Loimaan jäteasema | tänään 8-16

Punkalaitumen jäteasema | tänään 12-18

Sastamalan jäteasema | tänään 11-18

Someron jäteasema | tänään suljettu

Urjalan jäteasema | tänään 10-18

 
 
login Synergia Foxy