Jätteen synnyn vähentäminen

 


Mitä on jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen syntymistä ehkäisemällä vähennetään jätteen määrää ja haittoja. Samalla tehostetaan luonnonvarojen käyttöä ja vähennetään siinä syntyviä ympäristövaikutuksia. Kierrättäminen ja hyötykäyttö eivät ehkäise jätteen syntymistä, vaikka ne vähentävät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää.

 

Mitä sinä voit tehdä: Tiesitkö, että...

 

Jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet

Suomen valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 sisältää toimenpideohjelman jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa "Kohti kierrätysyhteiskuntaa" esitetään toimia, joilla edistetään luonnonvarojen järkevää käyttöä, kehitetään jätehuoltoa sekä ehkäistään jätteistä aiheutuvia vaaroja sekä ympäristö- ja terveyshaittoja.


Jätesuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat:


 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä kodin esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | tänään 7-18

Hallavaaran jätekeskus | tänään 10-18

Akaan jäteasema | tänään 10-18

Huittisten jäteasema | tänään 12-18

Loimaan jäteasema | tänään 8-16

Punkalaitumen jäteasema | tänään suljettu

Sastamalan jäteasema | tänään 11-18

Someron jäteasema | tänään 12-18

Urjalan jäteasema | tänään suljettu

 
 
login Synergia Foxy